Wat houdt Relatietherapie in?

Werken aan hoe ben je elkaar bent ‘kwijtgeraakt’ en hoe kun je elkaar weer kunt ‘vinden’.
Relatietherapie gaat over:
  • werkelijk contact maken met jezelf en de ander
  • de lichtheid in de relatie herstellen: humor, van elkaar genieten, de ‘vlinders’ van elkaar weer voelen
  • de positieve en negatieve kanten van elkaar zien en accepteren. Leven met én genieten van de verschillen
  • genieten van je lijf en je seksualiteit. Je eigen mannelijkheid of vrouwelijkheid onderzoeken en vormgeven in de relatie
  • onderscheid maken tussen ik, jij en de relatie. Wat is echt belangrijk voor jou? En wat is minder belangrijk? Wat heeft de relatie nodig om te kunnen bloeien? Wat kan de relatie dragen en wat niet?
  • je grenzen leren kennen en die op een goede manier kunnen neerzetten naar de ander
  • leren onderhandelen en omgaan met conflicten

Relatietherapie is niet het aanleren van veel nieuwe trucs om de relatie te redden of het  uitvechten van standpunten en gelijk krijgen van de therapeut.

Het is heel normaal dat je voor je aan therapie begint de vrees hebt dat het wel eens averechts zou kunnen werken. De ervaring leert ons dat het ontdekken van wat er gebeurt in de relatie meestal een grote stimulans geeft en ook juist de mogelijkheid biedt een nieuwe start te maken. Doorgaan zoals het gaat heeft ook een risico. In het kennismakingsgesprek kan op dit onderwerp worden ingegaan.  

Soms zijn er voor de tijd tussen de sessies eenvoudige opdrachten voor thuis die zorgen voor integratie in het dagelijkse leven.

Iets over lichaamsgericht werken binnen Relatietherapie

Communicatie bestaat voor 20% uit de inhoud van woorden en voor 80% uit lichaamhouding, gebaren, mimiek, intonatie, verwachtingen, emoties, etc.
In de relatietherapie werken we vaak met de laatste 80% van de communicatie. Iedereen kent aanleidingen in het contact met de partner die heel snel leiden tot een vorm van escalatie (ruzie, terugtrekken, afstandelijkheid, irritatie) zonder dat de betrokkenen duidelijk is wat er nou precies is gebeurd.
We nemen de tijd en ruimte om nauwkeurig waar te nemen welke boodschappen er over en weer gegeven worden, en welke juist niet. Hierdoor kun je ontdekken wat er werkelijk gebeurt en of dat wel je bedoeling was. Dit leidt tot duidelijkheid, openheid, en diepgang.

In de relatietherapie kan je bijvoorbeeld gevraagd worden om een situatie die aan de orde is zonder woorden, alleen met je lichaamstaal duidelijk te maken.
Partner en therapeuten begrijpen de boodschap dan vaak directer en beter dan je met woorden kunt duidelijk maken.

Over de therapeuten en hun samenwerking

Pim en Cora zijn beiden heel verschillend, hebben ieder hun eigen aanpak. Zo vullen zij in sessies elkaar in veel opzichten aan. Zij zijn met elkaar getrouwd en gebruiken voorbeelden uit hun eigen relatie om dingen helder te maken en in de realiteit te plaatsen. In hun relatie zijn zij meestal gelukkig en hebben soms ruzie of conflicten die zorgen dat de relatie ‘schoon’ blijft.

Zij zijn gewend om in sessies de rollen van de partners over te nemen, wat de mogelijkheid voor de partners biedt om met afstand naar de eigen situatie te kijken en er op die manier van te leren. Als er pijnlijke momenten zijn is er altijd een ‘stand-in’ partner die het even kan ‘overnemen’.

In de praktijk blijkt dat het effectief is om gezamenlijke en individuele sessies af te wisselen. Elke partner heeft een eigen therapeut.

Meer over: Cora de Jonge & Pim Bok

Terug naar vorige pagina