Psychotherapie

Dit is een verzamelnaam voor al die methoden die zich begeven op het terrein van het gezond maken, heelwording of groei van de ‘ziel’ van de mens.
Iedereen kent wel eens spanningen of heeft wel eens een periode van ongelukkig zijn. Dit is niet het ideaal beeld maar het lijkt bij onze maatschappij te horen. Als de bijbehorende klachten, zoals schaamte, angsten, depressiviteit, persoonlijkheidstoornissen, lichamelijke klachten etc. de grens van het aanvaardbare overschrijden is het noodzakelijk er iets aan te doen.
Alle methoden die zich richten op veranderingsprocessen waarmee klachten verminderen, verdwijnen of hanteerbaar worden vallen onder de noemer psychotherapie.

Terug naar vorige pagina

 

Lichaamsgerichte therapie

Wat is lichaamsgerichte therapie?

Bij lichaamsgerichte therapie wordt allereerst gezocht naar de lichamelijke basisstructuren, waarmee we gevoels- en gedachtepatronen in stand houden. Die structuren zijn o.a. te vinden in onbewuste spierspanningen, houdingsafwijkingen, ademhaling- en bewegingspatronen en meer verborgen functionele stoornissen van het zenuwgestel die van invloed zijn op het emotionele en energetisch functioneren. De basisstructuren laten het fysieke resultaat zien van onze erfelijkheid, onze opvoeding en ons milieu. 

In lichaamsgerichte psychotherapie wordt uitgegaan van de eenheid van lichaam en ziel (psyche). In die zin kun je zeggen dat alle klachten zowel psychosomatisch als "somatopsychisch" zijn. Er is dus altijd een wisselwerking tussen het lichaam en de ziel en elke klacht heeft zowel een lichamelijk als een psychisch aspect. Lichaamsgerichte therapie is behalve voor mensen met 'klachten' dus ook geschikt voor mensen die een innerlijk groeiproces willen doormaken.

Door ons lichaam te gaan (her-)ontdekken kunnen we onszelf heel grondig en diepgaand leren kennen. Door ons lichaam te beïnvloeden door bewust te worden van lichamelijke sensaties, ademhaling, oefening, massage en beweging, kunnen onbewuste energieën, emoties en mogelijkheden vrij komen voor verdere bewustwording en ontwikkeling. Chronische lichamelijke of psychische klachten kunnen doorbroken worden en eindelijk "hun verhaal" gaan vertellen. Oud en verdrongen zeer kan verwerkt gaan worden en lang opgekropte woede of verdriet kan "thuis worden gebracht" daar waar ze oorspronkelijk zijn ontstaan. 

In lichaamsgerichte therapie komen vaak oude vastzittende gevoelens uit de kindertijd vrij en de therapeut helpt om de geschikte lichamelijke en emotionele expressie en verwerking te vinden. Daarna komt er ruimte en energie vrij. Je oorspronkelijke vrije, levendige en nieuwsgierige natuur  komt weer tot beschikking voor je huidige leven en interesses. 

Onze wil, levenszin en levensstroom zijn vaak geblokkeerd. Niet omdat we lui zijn en een schop onder onze kont nodig hebben, maar omdat we onbewust ergens (terecht) aan vasthouden. Iets wat nog niet af is en nog aandacht nodig heeft. Voordat dit losgelaten kan worden, wil het eerst nog gehoord, begrepen en erkend worden. Terwijl we bewust steeds onszelf zitten op te jutten om nou eens op te schieten, niet bij de pakken neer te gaan zitten etc., weet ons onbewuste dat er eerst iets recht gezet moet worden voordat we weer zin krijgen in de toekomst.

Ons lichaam geeft ons steeds aan wie we zijn, wat we allemaal hebben meegemaakt, waar we nog mee zitten en wat aandacht nodig heeft. Wanneer we door therapie willen veranderen, dan is ons lichaam een vaak confronterend, maar wel zeer betrouwbaar uitgangspunt. Tegelijk is het lichaam concreet en toetsbaar voor verbetering. De doelen van het veranderingsproces zijn: meer innerlijke rust en energetische balans, een positiever zelfbeeld, een realistischer beeld van anderen en de wereld, een duidelijker besef van identiteit en doel in het leven. Bij lichaamsgerichte (psycho)therapie worden deze innerlijke veranderingen ook in lichaamshouding, energieniveau, gezondheid en uitstraling voelbaar en zichtbaar.

Terug naar vorige pagina

Methoden en technieken in de Lichaamsgerichte Therapie

Focussing

Dit is gerichte concentratie op het lichaam als geheel of op delen ervan. Hiermee kan het lichaamsbewustzijn versterkt worden. Dit is nodig om het verhaal en de gevoelens te leren kennen die erin verborgen zitten. Het is als het ware een zelfdiagnose.

Bio-energetica

Dit is een systeem van houdingen en bewegingen die tot doel hebben de geblokkeerde energie in het lichaam in beweging te brengen. De geblokkeerde energie kan op een gerichte en veilige manier vrijkomen, waarmee diepere ontspanning en verwerking mogelijk worden. Bio-energetica heeft uiteindelijk tot doel om goed geaard, met twee benen op de grond en met een levendig lichaam in het hier en nu te kunnen leven.

Reichiaanse therapie

De cliënt ligt meestal op een matras en wordt tot spontane beweging gebracht. De therapeut stimuleert daarvoor verschillende delen van het lichaam in combinatie met ademtechniek (b.v. trilling, schokjes, ongecontroleerde beweging). Dit is een subtiel proces van energetische op- en ontlading. Hierbij komen vaak oude uit de vroege kindertijd stammende gevoelens en beelden vrij, die vervolgens geïntegreerd kunnen worden.

Postural Integration

Dit een systematisch veranderingsproces van de lichaamshouding, de energiehuishouding en de balans (de "grounding") d.m.v. een diepgaande bindweefselmassage. Ook deze werkwijze brengt een therapeutisch proces op gang van bewustwording en integratie van onbewuste aspecten van de persoonlijkheid.

Rebirthing

Dit is een techniek die met behulp van verbonden ademhaling een proces van herbeleven van vroegere ervaringen op gang brengt. Verbonden ademhaling geeft, een meestal niet onaangename, lichte vorm van gecontroleerde hyperventilatie. De cliënt ligt meestal, en onder goede begeleiding van de therapeut maakt deze hyperventilatie het mogelijk om geheel nieuwe en oude verdrongen gevoelens en belevingen te ervaren. Dit levert meer zelfkennis op en een letterlijke verademing van het beperkte of negatieve zelfbeeld.

Gestalt. (een niet specifiek lichaamsgerichte techniek)

Vaak komt het voor dat de therapeut uitnodigt tot een drama-achtig verbinden met een bepaald deel van het lichaam of een innerlijke "deelpersoonlijkheid" of een belangrijk persoon uit je leven nu of van vroeger. Met die ander kan dan in rolwisselingen een dialoog ontstaan die duidelijk maakt welke relatie je ermee hebt en welke belangen er meespelen in het relatiepatroon.

Visualisatie. (eveneens een aanvullende, niet specifiek lichaamsgerichte techniek) 

Onder visualiseren wordt verstaan het concreet of abstract fantaseren of voor de geest halen van beelden uit het nu of van vroeger. Beelden werken vaak veel krachtiger dan woorden. Een gedachte zijn we zo weer kwijt; beelden daarentegen vergeten we vaak ons leven lang niet meer.

Gesprek

Het spreekt vanzelf dat we steeds in gesprek blijven over hoe het proces verloopt, over recente ontwikkelingen en over de wijze van werken. Soms is het nodig om een sessie grotendeels te wijden aan een gesprek om b.v. actuele ervaringen in je leven of in de therapie te kunnen plaatsen en het belang ervan te kunnen beoordelen.

Terug naar vorige pagina