Voorbeelden van methoden en technieken in de Lichaamsgerichte Therapie

 

Naast Somatic Experiencing en Narm kunnen de volgende methoden of technieken worden gebruikt:

Bio-energetica 

Dit is een systeem van houdingen en bewegingen die tot doel hebben de geblokkeerde energie in het lichaam in beweging te brengen. De geblokkeerde energie kan op een gerichte en veilige manier vrijkomen, waarmee diepere ontspanning en verwerking mogelijk worden. Bio-energetica heeft uiteindelijk tot doel om goed geaard, met twee benen op de grond en met een levendig lichaam in het hier en nu te kunnen leven. 

Focussing

Dit is gerichte concentratie op het lichaam als geheel of op delen ervan. Hiermee kan het lichaamsbewustzijn versterkt worden. Dit is nodig om het verhaal en de gevoelens te leren kennen die erin verborgen zitten. Het is als het ware een zelfdiagnose.

Reichiaanse therapie

De cliënt ligt meestal op een matras en wordt tot spontane beweging gebracht. De therapeut stimuleert daarvoor verschillende delen van het lichaam in combinatie met ademtechniek (b.v. trilling, schokjes, ongecontroleerde beweging). Dit is een subtiel proces van energetische op- en ontlading. Hierbij komen vaak oude uit de vroege kindertijd stammende gevoelens en beelden vrij, die vervolgens geïntegreerd kunnen worden.

Rebirthing

Dit is een techniek die met behulp van verbonden ademhaling een proces van herbeleven van vroegere ervaringen op gang brengt. Verbonden ademhaling geeft, een meestal niet onaangename, lichte vorm van gecontroleerde hyperventilatie. De cliënt ligt meestal, en onder goede begeleiding van de therapeut maakt deze hyperventilatie het mogelijk om geheel nieuwe en oude verdrongen gevoelens en belevingen te ervaren. Dit levert meer zelfkennis op en een letterlijke verademing van het beperkte of negatieve zelfbeeld.

Postural Integration

Dit een systematisch veranderingsproces van de lichaamshouding, de energiehuishouding en de balans (de "grounding") d.m.v. een diepgaande bindweefselmassage. Ook deze werkwijze brengt een therapeutisch proces op gang van bewustwording en integratie van onbewuste aspecten van de persoonlijkheid.

Niet specifiek lichaamgerichte technieken

Gestalt

Vaak komt het voor dat de therapeut uitnodigt tot een drama-achtig verbinden met een bepaald deel van het lichaam of een innerlijke "deelpersoonlijkheid" of een belangrijk persoon uit je leven nu of van vroeger. Met die ander kan dan in rolwisselingen een dialoog ontstaan die duidelijk maakt welke relatie je ermee hebt en welke belangen er meespelen in het relatiepatroon.

Visualisatie

Onder visualiseren wordt verstaan het concreet of abstract fantaseren of voor de geest halen van beelden uit het nu of van vroeger. Beelden werken vaak veel krachtiger dan woorden. Een gedachte zijn we zo weer kwijt; beelden daarentegen vergeten we vaak ons leven lang niet meer.

Gesprek

Het spreekt vanzelf dat we steeds in gesprek blijven over hoe het proces verloopt, over recente ontwikkelingen en over de wijze van werken. Soms is het nodig om een sessie grotendeels te wijden aan een gesprek om b.v. actuele ervaringen in je leven of in de therapie te kunnen plaatsen en het belang ervan te kunnen beoordelen.

Terug naar vorige pagina